(+47) 55 30 17 30

Ansatte

Douglas Ferguson

Statsautorisert translatør i engelsk

 

Fra Galashiels i Skottland. Har bodd i Norge siden 1976. Douglas har en MA i sosialantropologi og allsidig yrkeserfaring. Har samfunnsvitenskapelige tekster, arbeidsliv, næringsliv, avtaleverk samt kunst og kultur som spesialområder. Spesielt erfaren språkvasker. Ansatt 1999. Godkjent oversetter for UD og Efta-domstolen.

 

Kontakt:

Tlf.: 55 30 17 36

douglas@allegro-as.no

 

Ina Tjugen

Statsaut. translatør og tolk i fransk og statsaut. translatør engelsk-norsk

 

10 års opphold i Frankrike. Mellomfag i fransk fra Universitetet i Bergen og diplom/maîtrise i oversettelse fra ESIT (Paris III). Bestått Språkrådets kompetanseprøve for språkkonsulenter, bokmål. Tolk og oversetter siden 1981. Jobber helst med tekniske, juridiske, medisinske og EU-relaterte tekster. Var med og startet Allegro i 1996. Godkjent oversetter for UD, Efta-domstolen og EUs oversettertjeneste.

 

Kontakt:

Tlf.: 55 30 17 34

ina@allegro-as.no

 

Anneli Olsbø

Statsautorisert translatør i engelsk

 

Cand.mag. frå Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet (NTNU) i Trondheim, med m.a. engelsk mellomfag og praktisk-pedagogisk utdanning. Årsstudium i engelsk fagspråk og omsetjing frå NHH. Omset tekstar frå dei fleste fagområde, mest frå norsk til engelsk. Spesialfelt medisin. Jobbar ein del med nynorsk. Tilsett 2006.

 

Kontakt:

Tlf.: 55 30 17 39

anneli@allegro-as.no

 

Jenny Moar

Oversetter fra norsk til engelsk

 

Fra Orknøyene. I Norge siden 1994. Jenny har en MA i "Scandinavian studies" fra Universitetet i Edinburgh og fagspråkstudiet fra NHH. Hun oversetter tekster innenfor de fleste områder, gjerne av teknisk og juridisk art. Hovedansvar for oversettelse av reiselivstekster. Erfaren språkvasker. Ansatt 2005.

 

Kontakt:

Tlf.: 55 30 17 40

jenny@allegro-as.no

 

Elisabeth Fossum

Statsautorisert translatør fra norsk til engelsk

 

Mastergrad i engelsk fra UiB med spesialisering innenfor oversettelse. Kurs i oversettelsesteori (TRANSHF). Gjennomført og bestått JURDIST, kurs i juridisk oversettelse ved NHH. Har jobbet med oversettelse siden 2005. Oversetter tekster innenfor de fleste områder, og er spesielt erfaren innen bank- og forsikring. Ansatt siden 2006.

 

Kontakt:

Tlf.: 55 30 77 42

elisabeth@allegro-as.no

 

Silje Gjerde

Statsautorisert translatør fra norsk til engelsk

 

Mastergrad i engelsk fra UiB. Har jobbet med oversettelse siden 2007. Oversetter tekster innenfor de fleste områder. Spesielt erfaren innen universitets- og høgskolesektoren. Ansatt i 2010 og leder av vår engelskavdeling.

 

Kontakt:

Tlf.: 55 30 17 43

silje@allegro-as.no

 

Nicola

Nicola Trier

Statsautorisert translatør fra norsk til engelsk

 

Mastergrad i utviklingsgeografi og Bachelor i miljø- og ressursfag fra UiB. Kommer fra London, men flyttet til Norge i 1995. Erfaring fra oversettelse siden 2014. Oversetter tekster innenfor de fleste områder. Erfaren språkvasker. Ansatt i 2016.

 

Kontakt:

Tlf.: 55 30 17 32

nicola@allegro-as.no

 

Lars Christian Schreiner

Lars Christian Schreiner

Oversetter til norsk

 

Erfaren oversetter med teknisk bakgrunn. Har arbeidet med programvarelokalisering og oversettelse av dokumenter innen tekniske, medisinske og juridiske fagfelt, samt markedsføringsmateriell. Jobbet i bransjen siden 1998. Ansatt i 2017, og har siden spesialisert seg på oversettelse av EU/EØS-relaterte tekster.

 

Kontakt:

Tlf.: 55 30 17 37

lars@allegro-as.no

 

Eloise Egenberg

Eloise Egenberg

Oversetter til engelsk

 

Eloise har en MSc i oversettelsesstudier (norsk-engelsk og spansk-engelsk) fra University of Edinburgh og en BA i spansk- og russiskstudier fra University of Dublin, Trinity College. Hun er flerspråklig og snakker både norsk, spansk og engelsk. Eloise har erfaring som språklærer og frilansoversetter, og ble ansatt i Allegro i 2018.

 

Kontakt:

Tlf.: 55 30 77 46

eloise@allegro-as.no

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: