(+47) 55 30 17 30

Huskeliste ved bestilling av tolk

  1. Bestill om mulig i god tid. Tilgjengeligheten av tolker i forskjellige språk kan variere, og noen ganger må vi hente tolker fra en annen landsdel eller fra utlandet. Det er derfor viktig at du som oppdragsgiver bestiller tolk i god tid, og gir oss mest mulig informasjon om oppdraget slik at vi kan finne den tolken som egner seg best.
  2. Ved konferansetolking og andre oppdrag av en viss varighet må det bestilles to tolker.
  3. Husk å sende bakgrunnsinformasjon, og oppgi gjerne en kontaktperson.
  4. For å sikre best mulig kvalitet på tolkingen bør tolken få anledning til å forberede seg til oppdraget. Sørg for at tolken får tilgang til saksdokumenter, presentasjoner og annet relevant materiale.  
  5. Det er mest hensiktsmessig at oppdragsgiver ved behov selv ordner tolkeanlegg og teknisk stab. De fleste konferansesentre og hoteller har erfaring med dette.

Se også informasjon om ord og begreper knyttet til tolking

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: