(+47) 55 30 17 30

Kunder og oppdrag

 

Gjensidige Forsikring ASA:
Tekst til nettsider, års-, kvartals- og delårsrapporter, kontrakter, vedtekter, vilkår, pressemeldinger, børsmeldinger, brev, protokoller, informasjonstekster, brukerveiledninger, kursmateriell.

Sparebanken Vest:

Børsmeldinger, pressemeldinger, referater, informasjonstekster, årsrapporter, delårsregnskap.

Sparebanken Vest

Advokatfirmaet Selmer DA:

Avtaler, kontrakter, prosesskriv, høringsutkast, markedsrapport, kjennelser,  div. rettsdokumenter, attester, regnskap og noter.

Advokatfirmaet
Thommessen AS:

Korrespondanse, dommer, avtaler, saksdokumenter, informasjonstekster, utredninger.

Advokatfirmaet Thommessen AS

Skyss:

Ruteinformasjon, brosjyrer, konkurransegrunnlag, informasjonstekster, brev, kvalifikasjonsgrunnlag,
pressemeldinger, maler m.m.

Bybanen i Bergen:

Tekniske og juridiske dokumenter i forbindelse med byggingen av Bybanen i Bergen.

Bybanen AS

Hotell Scandic Neptun:

Menyer, brosjyretekster, faktaark, tekst til webside m.m.

Sjømannskirken:

Attester, vitnemål og årsrapporter.

Sjømannskirken

FjordNorge:
Ulike reiselivstekster fra norsk til bl.a. engelsk, tysk, fransk spansk, italiensk, russisk og japansk.

Innovasjon Norge:

Informasjonstekster, årsrapporter, møtereferater, brosjyretekster m.m.

Havnevik AS:

Årsrapporter, kataloger, brosjyrer, foldere, faktaark, annonsetekster, artikler til magasin, pressemeldinger, avtaler, presentasjoner, infotekster.

Bergen Group ASA:

Årsregnskap, kvartals-rapporter, årsrapporter, styrets beretning og diverse korrespondanse.

Bergen Group

AkerBP ASA (tidl. Det norske oljeselskap):

Regnskap, årsrapporter, kvartalsrapporter, børs- og pressemeldinger og avtaler.

AkerBP-logo

Statoil ASA:

Alle typer dokumenter innen finans, teknisk, juridisk, HMS, informasjonstekster, pressemeldinger, nettstedinnhold m.m. Vi har også hatt en rekke tolkeoppdrag for Statoil.

Teekay Petrojarl Production AS:

Tekniske og HMS-relaterte dokumenter, avtaler og håndbøker.

Teekay Petrojarl Production AS

Roxar Flow Measurement AS:

Juridiske og tekniske dokumenter.

Roxar Measurement AS

Brønnøysundregistrene:

Tekster til Altinn, presentasjoner, skjema, informasjonsskriv, årsmelding, veiledninger, artikler, pressemeldinger m.m.

Mattilsynet:

Informasjonsskriv, retningslinjer, faglige rapporter, årsrapporter, attester mv. fra norsk og engelsk til en rekke språk.

Utlendingsdirektoratet:

Dommer, sakspapirer, faktaark, informasjonstekster og pressemeldinger.

Utlendingsdirektoratet

Helsedirektoratet:

WHO-rapporten "Utjevne helseforskjellene i løpet av en generasjon" fra engelsk til norsk.

Helsedirektoratet

Norges handelshøyskole:

Artikler, brosjyretekster, kunngjøringer, nettinnhold, reglement, rapporter m.m.

Norges forskningsråd:

Rapporter, handlingsplaner, nyhetsbrev, faktaark, informasjonstekster, nettsidetekster m.m.

Norges Forskningsråd

Universitetet for miljø og biovitenskap:

Forskrifter, retningslinjer, informasjonstekster m.m.

UMB

Universitetet i Bergen:

Akademiske artikler, manus og taler, avtaler, brosjyrer, informasjonsskriv, HMS-dokumenter, pressemeldinger, årsmeldinger m.m. UiB

Jernbaneverket:

Tekniske prosedyrer og spesifikasjoner, brukerhåndbøker, sikkerhetskurs, tekster til e-læringsprogrammer, kravspesifikasjoner, foredrag, styrende dokumenter m.m.

Jernbaneverket

OsloMet – storbyuniversitetet:

Akademiske artikler, programplaner, undervisningsplaner, HMS-håndbok, diverse rapporter, maler, skjemaer, stillingsannonser m.m.

Logo OsloMet

NIFES Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning:

Artikler til nettside, brosjyretekster, populærvitenskapelig forskningsnytt m.m.

NOKUT:

Tekster til magasin, årsrapporter, nasjonale retningslinjer og rammeverk, oversikt over lovregulerte yrker, vitenskapelige rapporter m.m.

Nokut

Høgskolen i Østfold:

Vitenskapelige artikler, fag- og årsrapporter, innstillinger, sakkyndigvurderinger, vedtak m.m.

Sivilombudsmannen:

Årsrapporter, besøksrapporter, fagrapporter, dommer, artikler, intervjuguide, brosjyre, brev, nettsaker m.m.

Sivilombudsmannen - logo

Statens havarikommisjon:

Års- og ulykkesesrapporter, sammendrag, tilrådinger, transkribering av lydfiler, tekster til hjemmeside m.m.

Bergen tingrett:

Dommer, uttalelser fra sakkyndige og andre rettsdokumenter.

 

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: