(+47) 55 30 17 30

Kvalitetsstyring

 • Allegro har et dokumentert og implementert kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001 og NS-EN 15038, Oversettelsestjenester – Krav til tjenester
 • Vi har dokumenterte prosedyrer for bl.a. dokumentbehandling, valg av leverandører, konfidensialitet og sikkerhet
 • Våre prosedyrer sikrer god sporbarhet og best mulig kvalitet på våre tjenester
 • Allegro er registrert i Achilles Joint Qualification System og Sellihca som kvalifisert leverandør til olje- og energisektoren, og i TransQ og StartBANK som kvalifisert leverandør til henholdsvis transportsektoren og bygge- og anleggsbransjen samt forvaltning, forsikring og eiendom

   

Kvalitetssikring

 • Allegro har faste rutiner for kvalitetssikring, med opprettelse av termlister og avklaring av spørsmål med kunden underveis
 • Våre leveranser kvalitetssikres i henhold til kravene i NS 15038
 • Vi stiller samme strenge krav til våre underleverandører som til oss selv
 • Eventuelle avvik blir registrert og behandlet, og rutinene våre blir deretter gjennomgått

Valg av språkleverandører

Allegros språkleverandører kvalitetssikres på en eller flere av følgende måter:

 • Anbefalinger fra andre
 • Kvalifikasjoner og erfaring
 • Prøveoversettelse (oversettere) eller intervju (tolker)
 • Tilbakemeldinger fra kunder
 • Leveringsdyktighet over tid

Konfidensialitet

 • Alle Allegros ansatte og underleverandører har undertegnet en taushetserklæring der de forplikter seg til ikke å videreformidle til uvedkommende opplysninger om produkter, drifts- eller forretningsforhold eller noen annen informasjon som de får kjennskap til i sitt arbeid med oppdrag for våre kunder
 • Taushetsplikten gjelder både i ansettelsestiden og etter eventuell fratreden fra bedriftens tjeneste

Klagebehandling

 • Kundeklager gis alltid høyeste prioritet
 • Daglig leder vurderer klagen sammen med den eller de involverte og beslutter videre oppfølging
 • Alle kundeklager behandles som avvik og rapporteres i henhold til egne rutiner

Informasjons- og datasikkerhet

 • Allegro har gode rutiner for lagring, sletting og makulering av kunderelaterte dokumenter
 • Vi benytter et krypteringsprogram for mottak og leveranse av dokumenter med sensitive opplysninger
 • Allegro AS benytter en ASP-løsning som er sikret med kraftige brannmurer og antivirus/antispyware-løsninger. Serveren overvåkes kontinuerlig, og det tas daglig sikkerhetskopi

Fakturering

 • Faktura utarbeides i henhold til avtale med hver enkelt kunde
 • Allegro fører timer i henhold til forskrift om bokføring og kan dokumentere spesifisert tidsbruk per ansatt for alle oppdrag
 • For oppdrag honorert etter medgått tid dokumenteres faktura i henhold til kravene i NS 8402
 • Allegro tilbyr elektronisk faktura
(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: