(+47) 55 30 17 30

Tolker

Internt har Allegro tolker til og fra norsk, engelsk og fransk. Gjennom vårt nettverk av kvalifiserte tolker kan vi også tilby tolker til andre språk.

 

Våre tolker er medlemmer av Norsk tolkeforening og følger retningslinjene for god tolkeskikk. De har taushetsplikt om alle personlige og forretningsmessige forhold som de får kjennskap til gjennom sitt arbeid for kunden. Taushetsplikten er absolutt og gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.

 

Les mer om tolking

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: