(+47) 55 30 17 30

Etikk og miljø

Allegro utfører sin virksomhet under overholdelse av taushetsplikten og i samsvar med retningslinjer for god tolkeskikk og de standarder som til enhver tid gjelder for tolking og oversettelse, samt relevante lover og forskrifter.

 

Allegro støtter de ti prinsippene som ligger til grunn for FNs Global Compact, herunder å:

  • aktivt motarbeide alle former for diskriminering på grunnlag av kjønn, trosretning, rase osv.
  • aktivt motarbeide alle former for korrupsjon
  • bruke miljøvennlige produkter, begrense papirforbruket og støtte alle former for gjenvinning
  • bruke underleverandører som arbeider etter de samme prinsippene.

 

Allegro kan reservere seg mot oppdrag som kommer i konflikt med ovennevnte prinsipper, og den enkelte oversetter/tolk kan reservere seg mot oppdrag som kommer i konflikt med vedkommendes livssyn eller der vedkommendes nøytralitet kan trekkes i tvil.

 

Allegros prosesser for oversettelse og korrektur foregår elektronisk med minimal bruk av papir. Vi benytter tosidig utskrift som standard, og brukt papir leveres til gjenvinning, enten direkte eller via Fretex-beholder for makulering.

 

Allegros kontorlokaler ligger i Bergen sentrum, og de ansatte oppfordres til å sykle, gå eller benytte kollektive transportmidler til og fra jobben. Vår reisevirksomhet er begrenset og vi benytter oss av videokonferanser i den grad dette er mulig og hensiktsmessig.

 

Selskapet har et velfungerende system for HMS-arbeid og et godt arbeidsmiljø.

 

Allegros virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: