(+47) 55 30 17 30

Ord og begreper knyttet til oversettelse

Apostille

En legalisering av norske dokumenter for bruk i land som har ratifisert Haag-konvensjonen. Utføres av fylkesmannen.

 

Bekreftet kopi

Bekreftede kopier (rett kopi) kan du få hos kopibutikk, i en bank eller på et offentlig kontor som hos NAV eller politiet.

Notarialbekreftelse
En offentlig bekreftelse fra notarius publicus av et dokument eller en underskrift. Domstoladministrasjonen tar et gebyr på kr 282 per dokument for notarialbekreftelser. Allegros statsautoriserte translatører har deponert sine underskrifter hos Bergen tingrett, og vi kan ordne med slik bekreftelse ved behov. Merverdiavgift på 25 % kommer da  i tillegg.

 

God translatørskikk
Alle Allegros statsautoriserte translatører er medlemmer av Statsautoriserte Translatørers Forening og har forpliktet seg til å følge foreningens etiske regler. Les mer her.

 

Statsautorisert translatør
Statsautoriserte translatører har bestått en meget krevende skriftlig og muntlig eksamen i oversettelse av juridisk, økonomisk-administrativt og teknisk fagspråk ved Norges Handelshøyskole (NHH), som administrerer eksamenen og utsteder bevillinger på vegne av Kunnskapsdepartementet. Kandidater som består prøven, undertegner en ed eller forsikring før de får sin bevilling som statsautoriserte translatører og dermed rett til å bekrefte oversettelser med sin signatur og et beskyttet stempel.
Denne autorisasjonen gjelder for skriftlige oversettelser, ikke for tolking.

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: