(+47) 55 30 17 30

Huskeliste ved bestilling av oversettelser

  1. Undersøk om dokumentet som skal oversettes, finnes i et redigerbart format (dvs. annet format enn bildefiler og pdf-filer). Dette vil gjøre oversettelsesprosessen mer effektiv, og du unngår ekstrakostnader forbundet med tilrettelegging av filene. Slik sikrer du også at oversettelsen får samme oppsett som originalen.
  2. Teksten bør være mest mulig ferdig før den sendes til oversettelse. Dermed unngår du unødig og fordyrende ekstraarbeid. Større endringer underveis kan også gjøre det vanskelig å holde den avtalte leveringsfristen.
  3. Et godt råd er å oppnevne en fagkontakt med god kjennskap til oppdraget eller fagfeltet. Kontaktpersonen bør være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra oversetteren i oppdragsperioden.
  4. Prioriter kvalitet. Det lønner seg å velge kvalitetssikrede oversettelser utført av kvalifiserte fagfolk. Det gir trygghet for at produktet du får, svarer til forventningene.
(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: