(+47) 55 30 17 30

Oversettelse engelsk-norsk

Allegros norskavdeling består av to erfarne oversettere, én er statsautorisert translatør og én fagoversetter. Rutinene våre innebærer at det alltid er minst to oversettere på alle oppdrag, en som oversetter og en som leser korrektur. Dette gjør at erfaringene som bygges, ikke kun finnes hos den enkelte oversetter, men deles i fagmiljøet - noe som sikrer kontinuitet og felles læring. En fast stab med oversettere gir økt fleksibilitet og bidrar til at Allegro kan utføre alle oppdrag raskt og presist.

 

I tillegg til våre fast ansatte oversettere har vi et stort nettverk av nasjonale og internasjonale leverandører og samarbeidspartnere som er kvalitetssikret i henhold til våre standarder.

 

Alle Allegros oversettere har erfaring med oversettelse for en rekke ulike kunder. De må stadig sette seg inn i nye og komplekse fagområder og har derigjennom bred erfaring med research og terminologiarbeid. Generelt har våre oversettere erfaring med oversettelse av ulike typer tekster som prosedyrer, tekniske rapporter, juridiske tekster, forskrifter, regnskap, årsrapporter, lovtekster, pressemeldinger, børsmeldinger, fagrapporter, nettsider, presentasjoner, brosjyrer, reiselivstekster, artikler, presentasjonsmateriell m.m.

 

Les mer om oversettelse

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: