(+47) 55 30 17 30

Oversettelse norsk-engelsk

Allegros engelskavdeling består av seks høyt kvalifiserte oversettere, hvorav fem er statsautoriserte translatører. Våre oversettere er vant til å jobbe i team med hverandre og trekker veksler på hverandres kompetanse. Rutinene våre innebærer at det alltid er minst to oversettere på alle oppdrag, en som oversetter og en som leser korrektur. Dette gjør at erfaringene som bygges, ikke kun finnes hos den enkelte oversetter, men deles i fagmiljøet - noe som sikrer kontinuitet og felles læring. En fast stab med oversettere gir økt fleksibilitet og bidrar til at Allegro kan utføre alle oppdrag raskt og presist.

 

I tillegg til våre fast ansatte oversettere har vi et stort nettverk av nasjonale og internasjonale leverandører og samarbeidspartnere som er kvalitetssikret i henhold til våre standarder.

 

Les mer om oversettelse

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: