(+47) 55 30 17 30

Personvernerklæring til kunder av Allegro språktjenester AS

Daglig leder i selskapet er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Vi har valgt å dele denne erklæringen inn i to deler. Del 1 omfatter behandling av de personopplysningene du oppgir til oss i forbindelse med bestilling av oppdrag. Dette vil typisk være kontaktopplysninger og fakturainformasjon som vi trenger for å kunne registrere og behandle oppdraget. Del 2 omfatter personopplysninger som måtte finnes i de dokumentene og filene du sender oss i forbindelse med oppdraget vi skal utføre for deg.

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen uten varsel.


Del 1: Dine kontaktopplysninger

 

Allegro språktjenester opptrer som databehandler og behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle forpliktelser i henhold til en oppdragsavtale med deg. Vi samler kun inn kontaktopplysninger av typen navn, adresse, e-post og telefonnummer.


Hvordan vi samler inn data

Allegro språktjenester innhenter data direkte fra deg i forbindelse med at du tar kontakt med oss. Dette kan skje via kontaktskjema på våre nettsider, e-post- eller telefonhenvendelse, brev eller ved oppmøte i våre lokaler.

 

Ved besøk på våre nettsider benytter vi cookies (informasjonskapsler) - mer informasjon om dette finner du her. Nettstedet vårt bruker også Google Analytics, Google Tag Manager og Google Adwords. De data som disse verktøyene samler inn, brukes kun til å analysere bruken av nettstedet på et overordnet nivå. Det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner. Vi benytter ikke andre tredjepartstjenester for å samle inn personopplysninger.

 

Hvorfor vi samler inn data

Vi har behov for basisinformasjon om deg for å kunne kontakte deg om det oppdraget du har bestilt hos oss. Vi samler ikke inn informasjon som vi ikke trenger.

 

Hva vi gjør med innsamlede data

Persondata behandles av ansatte i Allegro språktjenester. Andre har ikke tilgang til data med mindre dette er lovbestemt. Dataene lagres på IT-servere i Norge. Vår internkontroll sikrer effektiv og sikker behandling av persondata.

 

Data som via vår nettside sendes til analyseverktøyene i Google, er anonymisert og kan ikke identifisere deg som bruker.

 

Hvor lenge oppbevarer vi data om deg

Vi oppbevarer persondata i vårt kunderegister og i våre fagsystemer så lenge vi har et kundeforhold og vi finner det formålstjenlig, eller så lenge som vi etter loven er forpliktet til å oppbevare dem. Du kan når som helst be om å bli slettet fra vårt kunderegister.

 

Dine rettigheter

Du kan alltid be om innsyn i dine personopplysninger. Hvis lagrede data ikke er korrekte, kan du be om at de slettes eller korrigeres. Kontakt oss på post@allegro-as.no hvis du ønsker å komme i kontakt med oss. Du kan klage til Datatilsynet hvis du mener vi behandler personopplysninger på en måte som er i strid med gjeldende lover og forskrifter.

 

Del 2: Personopplysninger i filer eller dokumenter

 

Når du sender oss filer eller dokumenter i forbindelse med at vi skal utføre et oppdrag for deg, har du rollen som behandlingsansvarlig. Det er da ditt primæransvar å sørge for at du har innhentet tillatelse fra dataeier eller har annen lovlig grunn til å sende oss data som inneholder personopplysninger. Dette er spesielt viktig hvis det er snakk om sensitive personopplysninger.

I situasjoner der vi må engasjere underleverandører for å kunne utføre oppdraget du har plassert hos oss, vil Allegro språktjenester ha rollen både som behandlingsansvarlig og databehandler. Det er da vårt ansvar at dataene dine behandles på sikker måte også hos underleverandør.

 

Hva vi gjør med personopplysninger i filer og dokumenter

Vi trekker ikke ut personopplysninger fra filer eller dokumenter. De behandles kun i den sammenhengen de opptrer. Filer lagres på sikre servere i Norge med både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Ved dataoverføring av sensitive personopplysninger benyttes kryptering. Vår internkontroll sikrer effektiv og sikker behandling av alle data, også persondata.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen vil filer og dokumenter noen ganger deles med tredjepart. Dette gjelder kun våre godkjente samarbeidspartnere/underleverandører som vil kunne kontaktes i forbindelse med forespørsler om oppdrag og senere som følge av avtalte ordrer. Våre underleverandører er underlagt den samme personvernerklæringen som Allegro språktjenester.

 

Overføring av data til land utenfor EU eller EØS

I enkelte tilfeller kan vår underleverandør befinne seg i utlandet. Det kan da bli nødvendig for oss å sende data til andre land, også til land utenfor EU/EØS.

 

Sensitive personopplysninger

Hvis du sender oss filer eller dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger, og som tilhører en tredjepart, er det ditt ansvar å innhente nødvendige tillatelser og sørge for at du har lovlig grunn til å behandle disse dataene. Vi vil gjøre vårt beste for å identifisere slike sensitive opplysninger i filer eller dokumenter før vi igangsetter et oppdrag slik at vi kan sørge for å behandle disse deretter. Vi forbeholder oss retten til å be deg fjerne eller sladde slike opplysninger før oppdaget igangsettes slik at vi kan minimere risikoen for brudd på personvernet. Sensitive personopplysninger lagres ikke i våre oversettingsminner.

 

Hvor lenge oppbevarer vi dine data

Vi oppbevarer filer og dokumenter med personopplysninger så lenge det er formålstjenlig for oppdraget og i henhold til våre interne rutiner og gjeldende lover og forskrifter. Du kan selv bestemme at filer og dokumenter skal slettes umiddelbart etter at du har bekreftet at oppdraget er vel mottatt.

 

Dine rettigheter

Du kan når som helst be om innsyn i dine personopplysninger. Hvis lagrede data ikke er korrekte, kan du be om at de slettes eller korrigeres. Kontakt oss på post@allegro-as.no hvis du ønsker å komme i kontakt med oss. Du kan klage til Datatilsynet hvis du mener vi behandler personopplysninger på en måte som er i strid med gjeldende lover og forskrifter.

 

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: