(+47) 55 30 17 30

Språkvask av engelske og norske tekster

Språkvask er en grundig gjennomgang av en oversettelse eller en originaltekst for å kontrollere at teksten egner seg for formålet, er i samsvar med språkkonvensjonene innenfor det aktuelle fagfeltet og ikke inneholder skrivefeil eller grammatiske feil.
 

En språkvask kan være nyttig enten du selv ønsker å skrive på engelsk eller et annet fremmedspråk, eller som en gjennomgang av dine norske tekster. Språkvaskeren gjennomgår teksten og sørger for at språket flyter som det skal, luker ut eventuelle feil og sikrer god og riktig ordbruk og terminologi.

Språkvask ved engelsk som arbeidsspråk

 

Stadig flere har engelsk som arbeidsspråk. Siden ingen behersker et fremmedspråk like godt som sitt eget morsmål, kan språkvask av dokumenter skrevet på engelsk bidra til bedre språk, riktig begrepsbruk og færre misforståelser.

 

Språkvask utføres alltid av oversettere som har det aktuelle språket som morsmål. Vi språkvasker både amerikansk og britisk-engelsk.

(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg: