(+47) 55 30 17 30

- Allegro språktjenester takker for gode tilbakemeldinger i 2017!

Allegro gjennomførte også i 2017 en undersøkelse blant et representativt utvalg kunder. Resultatene er gjennomgående svært positive.

 

- Vi er glade for at hele 91,5 prosent av de som har svart, sier at de er fornøyd eller svært fornøyd med samarbeidet med Allegro språktjenester, sier daglig leder Grethe Dalland.


Hvor tilfreds er du alt i alt med samarbeidet med Allegro språktjenester?


Graf_fornøyd med Allegro_2017

 

På områder som responstid ved nye oppdrag og punktlighet ved levering, er tilbakemeldingene gjennomgående svært gode. Omlag 95 prosent mener Allegros responstid og punktlighet ved levering er svært god eller god. Og når det gjelder kommunikasjon og fleksibilitet sier 93 prosent av respondentene at vi er svært gode eller gode. Kundene er også godt fornøyde med kvaliteten. De aller fleste er svært fornøyd eller godt fornøyd med kvaliteten på det vi leverer. 

 

- Også når kundene blir bedt om å sammenligne Allegro med andre leverandører kommer vi godt ut. Få mener vi er dårligere enn andre på sentrale punkter, de aller fleste vurderer oss som like gode eller bedre, forteller Dalland.

 

Spørsmålet om å sammenligne Allegro med andre gjaldt blant annet pris, leveringstid, kvalitet, fleksibilitet og kommunikasjon.

 

Takk til de som har deltatt!

- Vi vil gjerne takke alle som har deltatt i undersøkelsen. Dette gir oss verdifull informasjon om hvordan kundene våre opplever samarbeidet med oss. Slik vi tolker resultatene er de en bekreftelse på at våre kunder i all hovedsak er fornøyd med måten Allegro jobber på.


Hvor fornøyd er du med Allegro som leverandør?


Graf_fornøyd med samarbeidet_2017

 

Fakta om undersøkelsen

  • Gjennomført i januar/februar 2017
  • Sendt ut til 574 respondenter der 146 har fullført undersøkelsen
  • Respondentene utgjør et representativt utvalg med hensyn til bransje, størrelse på organisasjonen og stilling
  • Undersøkelsen ble gjennomført av NorPr
(+47) 55 30 17 30

Få et uforpliktende tilbud:

Last opp vedlegg:


"v=spf1 ip4:81.27.35.0/24 ip4:81.27.44.0/24 mx -all" v=spf1 ip4:81.27.35.0/24 ip4:81.27.44.0/24 ip4:81.27.44.18 ip4:81.27.35.177 ip4:ip4:81.27.35.0/16 ip4:81.27.44.0/16 ip4:81.27.45.0/16 a:smtp.webhuset.no a:ded-smtp.synlighet.no a:smtp-relay2.webhuset.no mx ?all ----